top of page

Introduktion

Heartwood er eksklusive og intelligente træhuse til sommer- og helårsbrug. Vores digitalte designkoncept muliggør helt nye standarder for plug’n’play leverancer af sunde, personlige og bæredygtige boliger uden at gå på kompromis med en moderne livsstil.

Se vores nye huskollektion

Enscape_2022-11-01-16-41-11.jpg
Velkommen til Heartwood

Koncept

Heartwood er et dansk kvalitetsprodukt af naturen. Vi omsætter morgendagens krav til bæredygtighed uden at gå på kompromis med en moderne livsstil. Gennem ny teknologi og plug’n’play byggeprocesser sætter vi helt ny standarder for, hvordan eksklusive og intelligente træhuse kan formes, bygges og vedligeholdes.


Heartwood fås som sommer- og helårshuse og vores designkoncept kan både forme boliger, som skal huse én eller flere familier eller generationer, anvendes til udlejning eller med stor fordel anvendes til større udviklingsprojekter med fokus på sommerhuse, boligfællesskaber, seniorboliger eller andre formål, hvor ønsket er boliger, der er sunde for både mennesker, jord og din investering.

Healthy Housing

Vi tror vi på en verden, hvor vi lever i bedre pagt med naturen. 
Healthy Housing

Naturlig innovation

Vi tror vi på en verden, hvor vi lever i bedre pagt med naturen. Fordi det styrker kvaliteten af vores liv og sikrer den jord vi lever på. Byggebranchen står overfor en gennemgribende omstilling i måden vi designer og bygger, og kræver afsæt i helt nye designprincipper.
I Heartwood arbejder vi altid ud fra tre design principper samt DGNB Villa* certificeringen. Det skaber sikkerhed for boliger, der er sunde for både mennesker, jord og din investering.


Vi kalder det Healthy Housing.

Enscape_2022-11-16-15-18-56.jpg
Enscape_2022-09-02-15-11-26.jpg
Designprincipper

01. Sundhed

Design, funktionalitet og naturlige materialer, der fremmer en krop og sjæl i trivsel og balance.

02.  personlighed

Ny digital teknologi og konfigurering, der giver mulighed for nemt at forme den ønskede livsstil - til en fornuftig økonomi.

03. Bærdygtighed

En teknologisk tilgang til naturlige kvalitetsmaterialer, der skaber en god investering med et positivt aftryk for fremtidige generationer

Designsystem

Sammensæt en boligdrøm

Enscape_2022-09-02-15-11-26.jpg
Fra ide til personlig bolig

Med valgmuligheder inden for Form, Rummelighed, Udeliv og Personlighed i Heartwoods Designkoncept, får du dermed mulighed for nemt selv at skabe et utal af kombinationer, der matcher netop dine behov og ønsker for et eksklusivt og bæredygtig træhus - til en fornuftig økonomi.

Heartwoods teknologiske og digitale tilgang til bæredygtigt byggeri muliggør nemlig også en række intelligente løsninger, der vil gøre din hverdag nemmere, sjovere og langt mere energivenlig.

Designsystem

SAMMENSÆT EN BOLIGDRØM

I Heartwood er vi inspireret af det endeløse potentiale i vores designkoncept, som skaber mulighed for at forme smukke, personlige og bæredygtige boliger, der samvittighedsfuldt er bygget for fremtidige generationer.

Enscape_2022-11-16-15-09-24.jpg

Fremvisning

Udforsk vores mange rummeligheder og muligheder

01. Form

Husets ydre form vælges efter grundens placering, grundens koter og terræn, dagslys- og solforhold, udsigt, afstand til naboer, størrelse af grund etc.

Du kan med afsæt i din grund sammensætte dit Heartwood træhus i alverdens Former, der giver den perfekte ramme for din livstil.

02. Rummelighed

Huset tager udgangspunkt i hjerterummet - som er husets leverum - og kan konfigureres således, at det matcher dine ønsker og behov.

03. Udeliv

Udendørs arealet kan sættes i spil med en række faciliteter nøje udvalgt efter Heartwoods designprincipper.

04. Personlighed

For huset som helhed og i de enkelte rummeligheder, kan du sætte dit helt personlige præg med funktioner, materialer og farver nøje udvalgt efter Heartwoods designprincipper.

Intelligens

Styr, automatiser og overvåg hele dit smarthome med Heartwood App’en
Smarthome

Et intelligent hus

Heartwoods intelligente træhuse gør din hverdag nem og mere energivenlig. Husene er født med en basis teknologi samt installationer, som kan målrettes dine faktiske behov enten igennem indstillinger eller ved en automatisk tilpasning.


Heartwood Smart home bygger på Googles teknologi og giver derfor adgang til den brede vifte af digitale muligheder, som Googles økosystem tilbyder.

01. Lysstyring

Som standard er Heartwoods huse udstyret med Philips HUEs Intelligent belysning, der kan styres via app eller via bevægelse.

02. Varmestyring

Skab et sundere indeklima med intelligent varmestyring i dit hjem og ved hjælp af din app kan du komme hjem til et opvarmet hus.

03. Sikkerhed

Du kan styre adgang til huset fra din app og lukke og åbne vinduer. Samtidig er Heartwoods huse integreret med overvågnings- og alarmsystem.

Intelligens

Et intelligent hus

Heartwood er i kernen udviklet digitalt og med intelligente løsninger, der bidrager til at gøre din hverdag lettere ved hjælp af intelligent styring af enheder inden for energi, lys, klima, medie samt alarmer, adgangskontrol m.m.


Heartwoods digitale APP er med dig hele vejen. Både før, under og efter du flytter ind: Den hjælper dig med at designe din personlige bolig. Den sikrer dig indblik og kontrol i byggeprocessen. Dengiver dig løbende indblik i husets drift og vedligeholdelse. Dertil giver den adgang til Heartwoods produkter og services.


Huset er forsynet med en central styringsenhed samt batteri, hvorfra husets øvrige intelligente enheder kan tilkobles og styres, herunder varme, hårde hvidevarer, elbil, energi m.m.

01. Batteri

Huset er som standard udstyret med et 6,5kWh batteri og enhed, der kan styre forbrug, indkøb og distribution af overskydende energi til elnettet eller andre enheder. Denne kan udvides med endnu et batteri.

02. Varmekilde

Heartwood er klargjort til varmepumpe, hvor vores anbefaling er jordvarme, men andre typer kan også vælges, fx luft-til-luft i sommerhuse og luft-til-vand i helårsboliger. Et Heartwood hus opvarmes ved hjælp af gulvvarme, men kan også tilsluttes fjernvarme.

03. Ventilation

Et sundt indeklima er helt afgørende for vores velbefindende. Træ i sig selv skaber et helt unikt indeklima ved naturligt at optage og afgive fugt, og dertil er Heartwoods huse udstyret med intelligent naturlig ventilation til spidsbelastninger samt med fugt- og lugte sensorer.

03. Solceller

Ønsker du at være selvforsynende på energi, kan du tilføje solceller til dit Heartwood hus, som enten kan placeres på tag eller tilstødende grunde. Heartwoods styringsenhed og batteri sikrer dig op til 60% større besparelser i forhold til et almindeligt solcelleanlæg.

Bæredygtighed

Flyt bæredygtigt ind i fremtiden

Enscape_2022-11-16-14-16-44.jpg

Bæredygtigt design

Heartwood er designet og udviklet med ambitionen om at sætte ny standard for bæredygtige og sunde boliger - uden at gå på kompromis med en moderne livsstil. Heartwood tager - udover Heartswoods tre grundlæggende designprincipper,
sundhed, personlighed og bæredygtighed - afsæt i DGNB Villa certificeringen, som ikke alene har fokus på naturlige kvalitets materialer, processer og genanvendelighed men på hele husets livscyklus i et økonomisk, miljømæssigt og socialt perspektiv.

Certificeret bæredygtighed

Heartwood er i fronten af bæredygtigheds-certificering

I fronten af bæredygtigheds-certificering

Heartwood er en del af udviklingen af den nye DGNB Villa Certificering i samarbejde med Green Building Council. DGNB giver højere salgs- og udlejningsværdi, samt lavere drifts og vedligeholdsudgifter, og vil med tiden give adgang til grønne finansieringsmuligheder.


En analyse fra Ejendom Danmark fra oktober 2021 viser at bæredygtighed i høj grad øger værdien af din investeringen. Eksempelvis opnår certificerede bæredygtige erhvervsejendomme i snit 35-40% højere kvadratmeter priser.

Enscape_2022-11-16-15-22-57.jpg

Naturlige materialer

Heartwood betyder “kernetræ” på dansk og træ er kernen i alt, hvad vi kan. Ganske enkelt fordi, at træ giver en lang række positive fordele i relation til funktion, holdbarhed og bæredygtighed.
Og vigtigst; Træ har en positiv indflydelse på indeklima og velvære.

CLT-teknologi

Naturlig innovation

Heartwood huse er konstrueret med CLT teknologi som betyder Cross Laminated Timber – krydslamineret massivtræ. Det er et særdeles stærkt og bæredygtigt materiale, med høj isoleringsevne, der opfylder højeste standard for energiklasse samt bidrager til et sundt indeklima. CLT teknologien kombineret med Heartwood Designsystemet sætter os i stand til at skabe helt nye standarder for digital design, produktion og levering af bæredygtige, personlige og intelligente træhuse.

01. Høj brandsikkerhed og isolationsevne

CLT sidestilles med ikke-brændbare byggematerilaler og er til med isolerende for varme og lyd.

Robusthed, fleksibilitet og lethed

CLT er stærkt som beton og stål, men er langt mere fleksibelt og vejer væsentligt mindre. Egenskaber som gør at CLT igennem årtier er anvendt i områder præget af jordskælv.

03. Præcision

CLT præfabrikeres således at der sikres mindre materialespild og bidrager med op til en halvering af byggetiden gennem forenkling af hele byggeprocessen.

04. Sundhed

CLT skaber et sundt indeklima fordi træ kan ånde, optage og afgive fugt. Limen der anvendes er giftfri, hvilket gør at CLT-konstruktion i sig selv er Svanemærket fra start.

Plug'n'play

Et plug’n’play concept

I Heartwoods har vi igennem en teknologisk og digital tilgang skabt en strømlining og forenkling af en ellers kompleks byggeproces der samtidig sætter en ny standard for bæredygtige, personlige og Intelligente træhuse.


Resultatet er blandt andet at en lettere vej til at designe unikke boligen, kraftigt reduceret materiale- og ressourcespild og dobbelt så hurtig levering som konventionel byggeri. Den digitale konfigurator som ligger bag Heartwood sikrer samtidig at data på den enkelte bolig opsamles til brug for styring, dokumentation, certificering og eventuel senere genanvendelse.


Herudover muligør det en helt anden digital og interaktiv kobling og styring mellem brugeren, husets og dets intelligente faciliteter samt Heartwood, som kendes fra andre digitalt fødte virksomheder som eks. Tesla.
Det betyder at vi i alle dele af Heartwood oplevelsen kan skabe sammenhængende Plug’n’Play løsninger der understøtter en moderne livsstil og høster fordelene af at koble naturen med ny teknologi og innovation.

Enscape_2022-09-02-14-56-47.jpg

Services

Heartwood bygger på et erfarent team og netværk med solide kompetencer inden
for en række relevante områder for større udviklingsprojekter.

Services til udviklingsporjekter

01. Serviceaftale

Hold Heartwood huset i topform med et årligt eftersyn. Vores professionelle heartwood- specialister udfører serviceeftersyn, udarbejder servicerapport samt løbende vedligeholdelse.

02. Energiløsning

Heartwoods team har stor erfaring i udvikling og opbygning af virksomhed inden for bæredygtige og intelligente energiløsninger. Vi kan hjælpe med at sammensætte de rigtige energi løsninger fra enkelt huse til større udviklingsprojekter.

03. Projektudvikling

Heartwoods team har solid erfaring i udvikling og gennemførsel af udviklings- og byggeprojekter. Disse kompetencer sætter vi gerne i spil
sammen med de skaleringsfordele, som Heartwoods Designkoncept tilbyder, i de rette partnerskabskonstellationer.

04. Finansiering

Heartwoods team har erfaring i udvikling
af finansieringsmodeller kan bidrage
til at identificere og etablere den rette finansieringsløsning til et udviklingsprojekt.

bottom of page